GHS - explosief
GHS01 – Explosief – STICKER 15 x 15 cm
GHS01 – Explosief sticker 15 x 15 cm
 • Explosieven
 • Zelfontledende stoffen
 • Organische peroxiden
2,25 excl. btw. Toevoegen aan winkelwagen
GHS - vlam
GHS02 – vlam – STICKER 15 x 15 cm
GHS02 – Vlam sticker 15 x 15 cm
 • Ontvlambare stoffen
 • Pyroforen
 • Zelfverhitting
 • Stoot ontvlambaar gas uit
 • Zelfontledende stoffen
 • Organische peroxiden
2,25 excl. btw. Toevoegen aan winkelwagen
GHS - oxiderend
GHS03 – Oxiderend – STICKER 15 x 15 cm
GHS03 – Oxiderend sticker 15 x 15 cm
 • Oxidatiemiddelen
2,25 excl. btw. Toevoegen aan winkelwagen
GHS - gascilinder
GHS04 – Gascilinder – STICKER 15 x 15 cm
GHS04 – Gascilinder sticker 15 x 15 cm
 • Gassen onder druk
2,25 excl. btw. Toevoegen aan winkelwagen
GHS - bijtend
GHS05 – Bijtend – STICKER 15 x 15 cm
GHS05 – Bijtend sticker 15 x 15 cm
 • Bijtend voor de huid/brandwonden
 • Oogletsel
 • Bijtend voor metalen
2,25 excl. btw. Toevoegen aan winkelwagen
GHS - ernstige toxiciteit
GHS06 – Ernstige toxiciteit – STICKER 15 x 15 cm
GHS06 – Ernstige toxiciteit sticker 15 x 15 cm
 • dodelijk of ernstig toxisch
Het GHS-symbool voor acute toxiciteit  (GHS07) wordt 
gebruikt voor minder ernstige toxiciteit.
2,25 excl. btw. Toevoegen aan winkelwagen
GHS - acute toxiciteit
GHS07 – Acute toxiciteit – STICKER 15 x 15 cm
GHS07 – Acute toxiciteit sticker 15 x 15 cm
 • Irriterend (huid en ogen)
 • Huidallergeen
 • Acute toxiciteit (schadelijk)
 • Verdovende effecten
 • Infectie van de luchtwegen
 • Gevaarlijk voor ozonlaag (niet verplicht)

Het GHS-symbool voor ernstige toxiciteit (GHS06) wordt gebruikt voor dodelijke en ernstige toxiciteit.

2,25 excl. btw. Toevoegen aan winkelwagen
GHS - gezondheidsgevaar
GHS08 – Gezondheidsgevaar – STICKER 15 x 15 cm
GHS08 – Gezondheidsgevaar sticker 15 x 15 cm
 • Kankerverwekkend
 • Mutageniteit
 • Voortplantingstoxiciteit
 • Sensibilisatie van de luchtwegen
 • Doelorgaantoxiciteit
 • Aspiratietoxiciteit
2,25 excl. btw. Toevoegen aan winkelwagen
GHS - milieu
GHS09 – Milieugevaar – STICKER 15 x 15 cm
GHS09 – Milieugevaar sticker 15 x 15 cm
 • Toxisch voor het aquatisch milieu
2,25 excl. btw. Toevoegen aan winkelwagen